Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai visoms asmeninio vartojimo prekėms nustato garantinį 24 mėn. laikotarpį.

Dėl garantinio aptarnavimo skambinkite +370 67199357 arba rašykite el. paštu info@impakas.lt

Kiekvienos Impakas.lt parduodamos prekės pagrindinės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Prekėms suteikiama gamintojo garantija, kurios terminai ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.

Visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į garantinį centrą ir iš jo, apmoka Pirkėjas;

 Garantija nėra taikoma:***

•prekėms, kurios turi mechaninių pažeidimų, ardymo žymių;
•prekėms, kurios buvo naudojamos ne pagal paskirtį;
•prekėms, kurių gedimai atsirado dėl pirkėjo kaltės;
•prekėms su pažeistais serijiniais lipdukais;
•prekėms, kurios buvo remontuojamos neįgaliotame gamintojo servise;***
•kai gedimas atsiranda dėl aplinkos veiksnių (audros, lietaus ir pan.), Force majeure (gaisro, potvynio) ar atsitiktinių išorės veiksnių poveikio (įtampos šuolio ir pan.);
•jeigu gedimas atsiranda dėl į įrenginio vidų patekusių skysčių, daiktų ir pan.;
•jei pirkėjas nepateikia pirkimo dokumento (sąskaitos faktūros, čekio, lizingo sutarties);
•gedimams atsiradusiems dėl neoriginalių priedų naudojimo;
•susidėvinčioms detalėms (laidai, jungtys, akumuliatoriai, laikikliai ir t.t.);

Impakas.lt prekes į gamintojų įgaliotus techninius centrus pristato ir pasiima kartą per dvi savaites.

Garantinio aptarnavimo teikimo metu dėl gamintojo kaltės atsiradę gedimai šalinami per šiuos terminus: 28-70 dienų. Visais atvejais garantinį aptarnavimą siekiama atlikti per kuo trumpesnį laiką.