Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai visoms asmeninio vartojimo prekėms nustato garantinį 24 mėn. laikotarpį.

Dėl garantinio aptarnavimo skambinkite +370 67199357 arba rašykite el. paštu info@impakas.lt

Kiekvienos Impakas.lt parduodamos prekės pagrindinės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Prekėms suteikiama gamintojo garantija, kurios terminai ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.

 Garantija nėra taikoma:***

•prekėms, kurios turi mechaninių pažeidimų, ardymo žymių;
•prekėms, kurios buvo naudojamos ne pagal paskirtį;
•prekėms, kurių gedimai atsirado dėl pirkėjo kaltės;
•prekėms su pažeistais serijiniais lipdukais;
•prekėms, kurios buvo remontuojamos neįgaliotame gamintojo servise;***
•kai gedimas atsiranda dėl aplinkos veiksnių (audros, lietaus ir pan.), Force majeure (gaisro, potvynio) ar atsitiktinių išorės veiksnių poveikio (įtampos šuolio ir pan.);
•jeigu gedimas atsiranda dėl į įrenginio vidų patekusių skysčių, daiktų ir pan.;
•jei pirkėjas nepateikia pirkimo dokumento (sąskaitos faktūros, čekio, lizingo sutarties);
•gedimams atsiradusiems dėl neoriginalių priedų naudojimo;
•susidėvinčioms detalėms (laidai, jungtys, akumuliatoriai, laikikliai ir t.t.);

Impakas.lt prekes į gamintojų įgaliotus techninius centrus pristato ir pasiima kartą per dvi savaites.

Garantinio aptarnavimo teikimo metu dėl gamintojo kaltės atsiradę gedimai šalinami per šiuos terminus: 28-70 dienų. Visais atvejais garantinį aptarnavimą siekiama atlikti per kuo trumpesnį laiką.